top of page
abstract-background-with-low-poly-design.jpg

אתגרי השוק – ריבוי קבצים ומסמכים ומיעוט נגישות

  • כל הגופים הגדולים בישראל מתמודדים עם כמויות אדירות של קבצים, מסמכים ומידע.

  • בנקים ומוסדות פיננסיים מתמודדים עם מיליוני מסמכים מדי חודש, שמצריכים משאבים וכוח אדם רב, ומחפשים פתרונות של מערכות טכנולוגיות שיתנו מענה לניהול וסיווג של המסמכים מהמקורות המגוונים בצורה יעילה.

אלה הבעיות שאנחנו נותנים להן פתרונות

אחת הבעיות המשמעותיות של העולם החדש היא הצפה אדירה של מידע.

כל הארגונים והמוסדות הגדולים / ממשלתיים / עסקיים / ציבוריים ואחרים, נאלצים להתמודד עם כמויות עצומות של מידע חדש שנצבר מדי יום ממקורות מגוונים, ובמקביל אליו להתמודד גם כמויות המידע הצבורים בארכיונים הקיימים, וצריכים להיות נגישים ברמה זו או אחרת עבור הארגון עצמו או עבור הציבור הרחב.

מעבר לבעיה של נגישות אל המידע עצמו והפיכתו ליעיל ושמיש, נוצרו עם השנים ארכיונים עצומים שהולכים ותופסים שטחי נדל״ן גדולים ויקרים ויותר ויותר.

בנקים

כל בנק מחויב להחזיק היסטוריה של לקוחות 7 שנים לאחור, ובחלק מהמקרים 14 שנים. אחסון המסמכים תופס שטחים עצומים ויקרים, ושליפת מסמכים דורשת כוח אדם רב. בכל שנה נוספים מיליוני מסמכים חדשים לארכיון של כל בנק.

אימג׳סטור יודעת לסרוק ולפענח את המסמכים, ולהפריד את המסמכים הדורשים איחסון ארוך טווח מהמסמכים האחרים, וכך לאפשר ביעור של מסמכים לאחר 7 שנים, ללא חשש מאיבוד מידע חיוני.

בתי חולים

מוסדות רפואיים מייצרים מיליוני מסמכים בכל חודש, שדורשים מיון, תיוג ופענוח. מסמכים ורשומות רפואיות נשמרים בדרכים שונות ללא יכולת ביצוע חיתוכים ופיענוח המידע הרב לצרכי מחקר ולצרכים אחרים. מעבר לבעיית הנגישות למידע – הארכיון תופסים שטחי נדל״ן גדולי ויקרים.

אימג׳סטור יודעת לבצע פיענוח רפואי של מסמכים מסוגים שונים, לחסוך כח אדם רב, לקצר תהליכי טיפול שונים ולטייב את השרות הניתן ללקוחות.
 

ארכיונים ציבוריים - ארכיונים פרטיים
הארכיונים הציבוריים בישראל כוללים מיליארדי מסמכים, שחלק ניכר מהם צריכים להיות מונגשים לציבור על פי החוק: ארכיון צה״ל, קק״ל, הספריה הלאומית, גופים ביטחוניים, ארכיון המדינה ועוד רבים אחרים.
ארכיון המדינה לדוגמא מכיל למעלה ממיליארד וחצי מסמכים, ולמרות התקדמות עצומה שנעשתה בארכיון בשנים האחרונות, עדיין מרבית החומר לא נחשף לציבור.
אימג׳סטור מביאה את השילוב הייחודי של שימוש בטכנולוגיות של בינה מלאכותית יחד עם כח אדם רב ומיומן שיודע לתת מענה ולעמוד במשימות הארכיון המאתגרות.
 

bottom of page