תחומי עיסוק מגוונים

לכל השרותים

לאימג'סטור נסיון רב לטיפול בדאטה בכל תחום ועל פי צורכי הלקוח. לדוגמא:

רשומות רפואיות
פענוח מידע רפואי ממסמכים רפואיים שונים, וחילוץ הקוד הרפואי הנדרש בהתאמה לקוד הרפואי הבינלאומי כדוגמת  ICD9/10. שירות זה מתבסס על צוות עובדים ייעודי אשר הוכשר לכך והמתמחה בטיוב מסמכים רפואיים.
רשומות פיננסיות
פענוח מידע ממסמכים שונים. שירות זה מתבסס על צוות עובדים ייעודי אשר הוכשר לכך והמתמחה בטיוב מסמכים פיננסיים. 
רשומות משפטיות
פענוח מידע ממסמכים משפטיים שונים. שירות זה מתבסס על צוות עובדים ייעודי אשר הוכשר לכך והמתמחה בטיוב מסמכים משפטיים. 
רשומות של מוסדות ממשלתיים ומשרדי ממשל
פענוח מידע למסמכים ורשומות ממשלתיים. שירות זה מתבסס על צוות עובדים ייעודי אשר הוכשר לכך ומתמחה בטיוב מסמכים מסוג זה. 
רשומות של חברות ביטוח
פענוח מידע למסמכים של חברות ביטוח. שירות זה מתבסס על צוות עובדים ייעודי אשר הוכשר לכך ומתמחה בטיוב מסמכים מסוג זה. 
רשומות HR
פענוח מידע למסמכים בנושאי כוח אדם.  שירות זה מתבסס על צוות עובדים ייעודי אשר הוכשר לכך ומתמחה בטיוב  ובטיפול מסמכים מסוג זה. 
סקטור פרטי
פענוח וטיוב מסמכים עבור חברות פרטיות העוסקות מסקטורים מגוונים. 
אודות
שירותים
התהליך
המלצות